Tuesday, December 27, 2011

Ano ang nangyari?

Binabalikan ko sana ang blog na ito na matagal ko nang hindi nadadagdagan ng post. Me na-click yata akong mali, dahil biglang nawala ang lahat ng links sa mga blog na dati kong sinusundan. Hindi ko na ma-undo.

Sa ano't anuman, plano kong balikan ang blog na ito sa darating na taon. New Year's resolution iyan. Promise. At pag-aaralan ko uli kung paano ibabalik ang mga link ng mga blog na dati kong sinusundan.